ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม


1  

ม.ราชภัฏโคราช ตอบโจทย์ SDGs สร้างความเสมอภาคให้กับสังคม ร่วมระดมความคิดเพื่อคนพิการ : HACK HUG HUG เติมใจให้งาน


2  

หน่วยฝึกทักษะอาชีพและการดำรงชีวิตอิสระ (DSC) จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ


3  

บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม NRRU Best Practice 2023


4  

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลโสตศึกษา จ.ชลบุรี เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาพิเศษ


5  

คณะอาจารย์ นักศึกษาพิการ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมศูนย์การศึกษาพิเศษ มรภ.นครราชสีมา


6  

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ (Ecoprint) สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและผู้ดูแลคนพิเศษ


7  

กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำคุกกี้เนยสด และน้ำอัญชันมะนาว สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษและผู้ดูแลคนพิเศษ


8  

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก BGU


9  

ภาพกิจกรรม...การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน


10  

ภาพกิจกรรม... NRRU Open House