ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดต่อเรา

เบอร์ติดต่อศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ตึก 18 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทร/โทรสาร 044-009009 ต่อ 1822 และ 1830 มือถือ  
email : spednrru@hotmail.com

วันที่เผยแพร่ 16 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่ adminweb