ศูนย์การศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สื่อและบริการนักศึกษาพิการ

 

VDO แนะนำการใช้งานโปรแกรม Online

โปรแกรม Microsofe Team ( VDO ) 

โปรแกรม ZOOM ( VDO )

โปรแกรม Google classroom ( VDO )

 

 

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2565
ผู้เผยแพร่